Sara Winter Photography
Next photo Previous photo

Millennium Bridge

Newcastle Upon Tyne, England

The Gateshead Millennium Bridge over the river Tyne in Newcastle. Photographed at dusk.

Tags
Albums
Millennium Bridge